Kunst- & Ambachtsgilde Ravenstein

Het gilde voor de professionele ontwerpers en makers van Ravenstein

Open Studioroute 2020 op 17 en 18 oktober is afgelast

Helaas moeten we mededelen dat de Open Studioroute Ravenstein 2020 is afgelast. Vanwege de extra maatregelen wordt een bezoek aan een werkplaats of atelier ernstig bemoeilijkt. Het beleven van kunst en ambacht is met deze maatregelen niet mogelijk zoals wij dat voor ogen hebben. We zien uit naar de editie van 2021.  

Bekijk hieronder de film over de open studioroute 2019. 

 

Meesterschap weer op de kaart zetten!

Het Kunst- & Ambachtsgilde Ravenstein wil meesterschap weer op de kaart zetten. Van de 11e tot de 18e eeuw waren ambachtsgilden beroepsverenigingen van ambachtslieden die drie doelen hadden. Ze wilden de kwaliteit van het scheppende werk hoog houden en hun leden beschermen, en natuurlijk wilden ze als collega's gezellig onder elkaar kunnen zijn. Door de industriële revolutie en de informatisering zijn gildes langzaamaan verdwenen: massaproductie werd de norm en ambacht verdween. Het Kunst- & Ambachtsgilde in Ravenstein is het idee van het gilde nieuw leven ingeblazen door een groep kunstzinnige en ambachtelijke ondernemers uit de binnenstad. We willen handwerk en vakmanschap weer terug op de kaart zetten.  
Wat ons bindt is een creatieve energie en het talent en vermogen om iets uit niets te maken. We hebben gemeen dat we op ambachtelijke wijze werken. De leden maken maatwerk, met kunde, zorg en precisie.

De unieke geschiedenis, cultuur en ruimte van Ravenstein zijn daarbij een bron van energie en inspiratie. Ravenstein heeft een bijzondere geschiedenis als soeverein land, als vrijstaat in vreemd, vaak vijandig gebied. Mensen van alle rangen en standen, en belangrijker, van alle godsdiensten, die elders bedreigd werden, mochten zich hier vrij vestigen en vrij werken. Ze werden beschermd. Daardoor was de vrijstaat Ravenstein door de eeuwen heen altijd een goede voedingsbodem voor creativiteit en exclusieve maakindustrie. Tijden veranderen, maar in het hart blijft Ravenstein een vrijstaat, met een bloeiende cultuur van creativiteit en hoogstaand ambacht.
De groep bestaat uit een breed scala van professionals. Naast goud- en zilversmid Joost Vlemmix zijn er de volgende leden: Katinka Waelbers (schrijfster en glaskunst), Maurits Cobben (architect), Gerard Hoogstede (meubelmaker), Heleen Nachtegaal (stoffeerder), Roland Lemmers (klokkenmaker), Rick Duijs (kunstschilder), Wil van Haren en Wil Princen (bierbrouwers), Don van Grunsven (kunstzinnig hout- en metaalbewerking), Jos Verschaeren (beeldend kunstenaar), Rob Pluijm (fotograaf), Herman Coppus (kunstenaar), Antoon van Casteren (smid), Leonne Holthuizen (ontwerpster in leer) en Luud Groetelaars (picturalist). Het gilde biedt een gezamenlijk platform aan al deze professionele scheppende krachten in Ravenstein.

Het gilde komt iedere week bij elkaar bij de bierbrouwerij in de molen. Daar worden ervaringen uitgewisselt, genetwerkt en lezingen over de vakken verzorgt. KAR organiseert ook lezingen en activiteiten voor bewoners en toeristen.